החשיבות של תמלול לבית משפט

בית משפט זקוק לשירותי תמלול על מנת לאבחן כהלכה את העדויות המונחות בפניו. כל אדם המעיד בפני בית המשפט מעביר שורה ארוכה של פרטים, נתונים ומידע. השופט וגם עורכי הדין לא תמיד מצליחים לעקוב אחר שטף האינפורמציה. הדרך היחידה לשמור על הצדק ולהגיע למסקנות ראויות ונכונות בין כתלי בית המשפט היא להשתמש בשירותי תמלול.

אלו המאפיינים העיקריים של תמלול לבית משפט בהשוואה לפתרונות תרגום או תמלול אחרים:

  1. סודיות – עדויות בבית המשפט מבוססות לעיתים קרובות על פרטים סודיים. מבחינת המתמלל מדובר על קושי משמעותי, עליו ניתן להתגבר רק באמצעות ניסיון ומקצועיות.
  2. עגה – תמלול לבית משפט מתבצע בכל התחומים, לרבות התחום הפלילי, האזרחי, הכלכלי והצבאי. המשמעות היא מגוון של מונחים מקצועיים ועגה שאינה עולה בקנה אחד עם השימוש הרגיל בלשון. מתמלל נדרש להכיר את העגה העולה לדיון בבית המשפט ולתמלל היטב את השיחות.
  3. אמינות – אין מקום לפשרות בעת תמלול לבית משפט וכל טעות קטנה יכולה להסב נזקים בלתי הפיכים. האמינות היא גורם מכריע בתמלול ולכן בתי המשפט מעניקים לשירות מן הסוג הזה משמעות מיוחדת.

מי מבצע שירותי תמלול?

תמלול לבית משפט מתבצע על ידי חברות מקצועיות בלבד. חברות אלו מעסיקות שורה ארוכה של נציגים, העוברים הסמכה מיוחדת ובדיקות. נציגים אלו נחשפים אל חומר הראיות, הם עסוקים בתמלול מלא של הנתונים המובאים לאוזניהם ועליהם לחתום במקרים מסוימים גם על טופס סודיות. מתמלל אינו לוקח חלק במהלך הניהול השוטף של המשפט אולם עבודתו ראויה להערכה ולציון.

בחברת פרוטוקול מבצעים שירותי תמלול לבית משפט בכל רחבי הארץ. אנו עוסקים בתחום כבר שנים רבות ומזמינים אתכם להצטרף למשפחת הלקוחות.